Automapper is evil — March 17, 2015

Automapper is evil

Ok, some context: I start working on a new project and I tried to implement the DDD architecture. There comes an issue with object mapping between model objects and view model objects. So I am looking to implement an object mapping mechanism and I know there would be some “sugar-sweet libraries” already available to solve this. Therefore, The first name pops out from Google AutoMapper. It seems very convenient and promising as it can quickly map from one object to another, just by looking at the documentation and example codes of this lib and you will see.

However, I’m a bit careful to considering this lib and after digging a bit more I found this:

http://www.uglybugger.org/software/post/friends_dont_let_friends_use_automapper

and this:

http://rogeralsing.com/2013/12/01/why-mapping-dtos-to-entities-using-automapper-and-entityframework-is-horrible/

So, a note to self: don’t use automapper ever at all, except you are developing a throw-away prototype.

Numb head, autism — March 24, 2013

Numb head, autism

Some words for future me: Feel like going down now. Need to stop playing games, need to find a new entertainment methods. i need to put myself up again. Need more energy. Good Health is One of the ingredient for success and i need that. Will go back to training this week. Will not play games this week! Will live a healthy life this week and the other week to come!
Be strong! Be strong!

Setup cron job to call a webpage with parameter — December 11, 2012
2011 look back and ahead — December 31, 2010

2011 look back and ahead

2011 nhin lai:
– bi cham lai mat 2 nam
– ke hoach nghe nghiep chua thuc hien dc
– dau oc bi lan lon hon voi nhieu thu dan xen
– nhieu van de co the tro thanh co huu
2011
– lose some hobbies

Dat dc:
– ki nang moi
– cai nhin moi
– co hoi

No move in L

Plan 2011:
– done Pr
– 1 expertise
– 65kg at least

Night rider — November 19, 2010
Giới thiệu — August 30, 2007

Giới thiệu

Bài Blog đầu tiên mình sẽ dành để nói về lý do tại sao có
blog này. Với blog yahoo 360, mình đã có những bài blog thật tốt,
mỗi bài blog viết ra, mình đều hướng đến tất cả mọi người chứ không
chỉ riêng mình ai. Một phần là mình không biết cách nói chuyện
trước đông người, không biết cách nắm bắt suy nghĩ của số đông nên
việc viết blog cho nhiều nhiều là thứ khá khó khăn với mình. Với
mục blog mới này trên wordpress, mình muốn sẽ có những bài blog
mang phong cách khác– phóng cách cá nhân, phong cách đơn lẻ, mình
viết cho một người nào đó chứ không phải là số đôg, mình viết cho
mình chứ không phải viết cho ai khác. Điều này nghe có vẻ là ích kỉ
nhưng liệu có thật sự là ích kỉ không khi mà mình coi blog là nơi
để xả stress? là nơi để nhìn lại bản thân chứ không phải việc thể
hiện bản thân? một blog như vậy có thể sẽ được coi là chân thành.
Và có thể mình sẽ viết được nhiều hơn, biết cách viết hơn và trở
nên active hơn 1 chút. OK, so we start!